Forfattar: vegard

Vannkraft

Vannkraft er Norges store storhet. Det finnes ingen grenser på hvordan vi i Norge bruker vannkraft på akkurat det vi trenger å bruke det på, nemlig el

Kullindustrien

Miljø og klima er i dag et av de viktigste sakene på dagsordenen i de aller fleste land, da spesielt i Vesten, India og Kina. Forskere gjorde oppvarming av atmosfæren synlig for politikere og vanlige …

Bølge

Bølger er en annen kilde som aldri sier stopp. En bølge gir energi fordi den går opp og ned. Det er denne forskjellen i høyden på bølgen som utnyttes

Produksjon av gass

Det produserer store mengder gass på norsk sokkel. I 2017 var det igjen rekordår hvor det aldri har blitt produsert så mye gass som det gjorde da. Gas

Gass og transport

Gass er en interessant energikilde som kan produseres på flere flere forskjellige måter. Du kan produsere gass på en måte som er enkel eller på en måt

Olje er en del av fremtiden

Når du leser i avisen vil du se at det kreves mye av dem som jobber med olje å kunne selge dette på en måte som gjør at du får det du vil. Det skal …

Oljeproduksjon

Norge er en av de største landene i verden på produksjon av olje og gass. Det er en ganske imponerende statistikk å være en del av. Vi er med andre or

En fremtid uten olje

Det skrives veldig mye om at miljøet ikke tåler det som skjer om dagen. Norge og andre land produserer til sammen mer olje enn noen gang før. Hva som

Gass utblåsning

Når du jobber med gass så kan det oppstå situasjoner som er farlig for deg og for de som du jobber sammen med. Det er derfor viktig at du alltid tenke

Gass og miljøskader

Det er veldig mye snakk om gassutvinning og hvordan eller om det i det hele tatt har noen påvirkning på miljøet. Man kan godt si mye om næringen men d