Steg for å minske klimautslipp

Diskusjoner om klima føles nesten abstrakt, da det er nesten umulig å forstå hvor store konsekvenser endringer kan ha på jordkloden. Det er enkelt å feie bort at mer nedbør på Vestlandet er bare “noe …

Energi og gass

Gass som energikilde Gass, eller naturgass hvis man skal være litt mer spesifikk, er en av de viktigste energikildene på jorden, og samtidig en av de som er i raskest vekst i dag. Gassen finnes …

Gass og politikk

Det finnes veldig mye makt i olje og gass næringen. Dette fordi det er så mye penger i næringen og fordi de fleste politikerne er involvert i næringen

Olje for utvikling

Norge er forkjempere for noe av det viktigste som skjer i våre dager. Norad er den delen av Norge som jobber med utviklingsarbeid og jobber med hvorda

Gass til hytta

I Norge benyttes gass i relativt liten grad i vanlige boliger. Det finnes noen få boligprosjekter som har fått innlagt gass til for eksempel komfyrer, men det hører til unntakene. Utover dette benytter selvfølgelig svært …

Gass til hytta

I Norge benyttes gass i relativt liten grad i vanlige boliger. Det finnes noen få boligprosjekter som har fått innlagt gass til for eksempel komfyrer, men det hører til unntakene. Utover dette benytter selvfølgelig svært …

Gass sammenlignet med kjernekraft

Verden trenger stadig mer kraft, samtidig som vi er avhengige av å redusere bruken av fossile kraftkilder. I forhold til dette har gass en rolle å spille, som et noe bedre alternativ enn olje. Likevel …

Gass sammenlignet med kjernekraft

Verden trenger stadig mer kraft, samtidig som vi er avhengige av å redusere bruken av fossile kraftkilder. I forhold til dette har gass en rolle å spille, som et noe bedre alternativ enn olje. Likevel …
mts_best