Gass sammenlignet med kjernekraft

Verden trenger stadig mer kraft, samtidig som vi er avhengige av å redusere bruken av fossile kraftkilder. I forhold til dette har gass en rolle å spille, som et noe bedre alternativ enn olje. Likevel er det viktig at vi prøver å bruke gass der det er mest hensiktsmessig, og andre energikilder der de passer bedre.

Forholdet mellom gass og kjernekraft

I Norge per i dag, benytter vi relativt lite gass og ingen strøm produsert fra egen kjernekraft. Vi importerer dog relativt mye strøm produsert av kjernekraftverk i Sverige. Mobile gasskraftverk er vurdert, og faktisk også bygget, i Norge som en kilde til ekstra kraft. Akkurat dette prosjektet var langt fra en suksess, der gasskraftverkene ble overflødige etter kort tid.

Etter hvert som fossile energikilder, i form av for eksempel oljefyr og biler som går på bensin eller diesel, fases ut så trenger vi stadig mer strøm. Noe av dette kan uten tvil fremskaffes fra for eksempel vind, sol og ytterligere utbygging av vannkraft. Likevel kommer vi kanskje i en vi kanskje i en situasjon der vi må vurdere andre energikilder. Hva hadde i så tilfelle vært å foretrekke av gass og kjernekraft?

Debatten og gass og kjernekraft

I nyere tid har debatten om hvorvidt gass eller kjernekraft er best i forhold til miljøet, blusset opp på ny. Noen hevder at kjernekraft er et dårligere alternativ sammenlignet med gass, andre mener at kjernekraft er den eneste redningen for et samfunn som skal prøve å redusere utslipp av klimagasser samtidig som levestandarden opprettholdes.

Sannheten er sjelden helt sorthvitt, og det er sannsynligvis også tilfelle her. Det finnes flere argumenter mot gass, som at det er et fossilt drivstoff på linje med olje og at det selvfølgelig bidrar til utslipp av klimagasser. Tilsvarende finnes det argumenter mot kjernekraft, som for eksempel dreier seg om sikkerhet og hvordan avfall fra kraftverk skal lagres. Begge alternativene har også fordeler, gass fungerer for eksempel godt til oppvarming og Norge produserer mye gass. Tilsvarende har kjernekraftverk fordeler som at mye energi i form av strøm kan produseres fra et relativt lite kraftverk, og at strømproduksjonen er relativt stabil.

Alternativer på lang sikt

Nordmenn elsker å pusse opp og renovere, og vi kaster oss over gode tilbud fra Byggmax. Mange tiltak som forskjønner hjemmet kan faktisk også spre strøm, som for eksempel en lun og koselig peis.

Selvfølgelig kunne Norge ha spart mye strøm, bare ved å bytte til energisparende varmepumper og tilsvarende. Likevel er det kraftkrevende energi som bruker mye strøm, og Norge har dessuten et felles ansvar for å kunne tilby ren og billig strøm til resten av Europa.

Også med et middels kort perspektiv, er gass faktisk en endelig ressurs. Derfor kommer svaret på spørsmål, gass eller kjernekraft, egentlig gi se selv om ikke alt for lenge.

mts_best