Energi og gass

Gass som energikilde

Gass, eller naturgass hvis man skal være litt mer spesifikk, er en av de viktigste energikildene på jorden, og samtidig en av de som er i raskest vekst i dag. Gassen finnes som navnet tilsier naturlig, og er i likhet med olje en form for hydrokarbon. Gass inneholder oftest først og fremst metan, men også andre stoffer som karbondioksid, nitrogen og i enkelte tilfeller også helium.

Gass har blitt til gjennom prosesser som har tatt tusenvis eller til og med millioner av år. Døde planter og dyr har blitt utsatt for varme og trykk, og dermed får energien, som disse organismene en gang til tok til seg fra solens stråler, en ny form. Siden denne prosessen tar så lang tid, er gass ikke en fornybar energikilde i praksis.

Hvordan gass brukes

I dag har gass mange anvendelser, fra oppvarming og matlaging til generering av strøm. På det siste feltet kan gassen ha en positiv miljøeffekt ved å erstatte annet fossilt brennstoff som kull og olje. I dag brukes gass også til å drive kjøretøy, da mest vanlig i busser. Gass brukes også til produksjonen av plast og andre viktige kjemiske stoffer som vi bruker hyppig i hverdagen.

Selv om gass har fordeler sammenlignet med kull og olje, er det likevel med på å påvirke klimaet fordi det slippes ut karbondioksid når man brenner gassen. Gass kan med andre ord omtales som en klimagass. Hvis gass lekker ut, vil den også i seg selv fungere negativt på grunn av innhold som metan og karbondioksid.

Hvordan gass utvinnes

Naturgass finnes dypt under jorda og havoverflaten, i stein. Det gjør det svært vanskelig å utvinne. Gassen finnes ofte i forbindelse med andre fossile brennstoff som kull og olje. Selv om Norge ofte omtales som en oljenasjon, er det i dag nesten like riktig å snakke om en gassnasjon. Gassen er en av de aller viktigste faktorene i norsk økonomi.

I Norge foregår all gassutvinning ute til havs, noe som krever at arbeiderne må jobbe på plattformer der de befinner seg i ukevis av gangen. I det svært mannsdominerte arbeidsmiljøet legger dette betydelige begrensninger på deres seksuelle utfoldelse. Dessverre fører det ofte til en noe utagerende atferd når arbeiderne går i land, som kan medføre klamydia og andre sykdommer. Det er vanskelig å temme lystene til menn som har vært så lenge på Nordsjøen, så mer opplysning og hyppig testing er avgjørende for å ta vare på deres og omgivelsenes helse.

Gassens rolle i norsk økonomi

Gassen har med andre ord sine ulemper, både gjennom klimautslipp og fordi det er et krevende arbeidsmiljø der den hentes opp. Samtidig er Norge verdens tredje største eksportør av gass, og inntektene fra eksport av olje og gass utgjør over 500 milliarder i året.

mts_best