Brettspill kan lære barn og unge om miljøet

I dagens samfunn er det stadig flere unge som er engasjert i miljøet, men det er ikke alltid like lett å vite hvordan man kan bidra. Blant barna er mange veldig opptatte av blant annet miljø og klima. Dessverre blir ikke dette engasjementet dyrket godt nok mens de er små, og for mange forsvinner mye av det når de blir eldre. Dette er det flere som har ønsket å gjøre noe med, og de siste årene har det derfor kommet flere miljørettede brettspill på markedet med barn og unge som målgruppe. Disse brettspillene kan kjøpes hos flere leverandører, blant annet Partyking, og her finner du en oversikt over noen av de beste miljørettede brettspillene.

Brettelyst

Dette brettspillet, som er laget av gjenvunnede kartonger, har som formål å lære skolebarn fra og med fjerde klasse å ta gode valg med tanke på miljø og kosthold. Brettspillet skal bidra til å øke barns bevissthet rundt miljø og resirkulering, i tillegg til å ta for seg både kosthold og fysisk aktivitet i skolen. Her får barna lære om hvorfor vi skyller melkekartongen etter bruk, hvorfor vi resirkulerer, og hva vi kan bruke resirkulerte kartonger til. Spillet er laget av Grønt Punkt Norge og Skolelyst.no, altså bestillingsordningen til TINE for skolemat og -drikke. Brettelyst kan bestilles gratis av alle grunnskoler og SFO fra nettsiden miljøskole.no.

Global Cooling

Dette spillet har som hensikt å lære barn om hvordan vi kan utnytte fornybare energikilder til å leve et mer miljøvennlig liv, og fortsatt kunne benytte oss av goder som for eksempel bil. Det er produsert av Change Our Globe ApS, og her handler det om å ta miljøvennlige valg, for disse blir man belønnet for. Dette kan for eksempel være å bytte ut dieselbilen med elbil, eller å investere i fornybar energi som solceller og vindmøller, eller å plante skog. Målet med spillet er å være den med flest vindmøller fordelt ut over kontinentene, og spenningen opprettholdes ved at man trekker globalkort underveis, som kan endre spillets gang. Her vet man altså aldri helt hva som kan skje, så det er mye spenning i vente.

R-eco

Også dette brettspillet har fokus på resirkulering. I R-eco befinner spillerne seg i en by der befolkningen ikke resirkulerer søpla si, og heller kaster alt sammen rundt om i byen. Spillerne er søppelkjørere, og det er deres ansvar å samle avfall og levere det til de korresponderende fabrikkene. Å levere avfall gir poeng, og målet med spillet er å bli den aller beste søppelkjøreren gjennom å sanke flest mulig poeng. Bare husk å ikke ta med for mye søppel om gangen, for dette gir minuspoeng.

Lek og lær

Som du kan se finnes det en rekke gode brettspill der ute som kan bidra til å øke kunnskapen og engasjementet barn og unge har rundt miljøet. Her er det bare å prøve seg frem og ha det moro med læringen.

mts_best